Analýza podkladů

Doklady k Vaší osobě :

Občanský průkaz nebo pas, řidičský průkaz,  u cizinců doklad o přechodném či trvalém pobytu

Doklady k příjmům:

OSVČ : Daňové přiznání, doklad o úhradě daně
Zaměstnanec : doklad prokazující Vaši mzdu – nejlépe výpis z účtu

Doklady k účelu :

Koupě : Návrh smlouvy budoucí kupní/ kupní, Návrh smlouvy o úschově, případně rezervační smlouva, 

Výstavba či rekonstrukce :  Stavební povolení či ohláška ke stavbě, rozpočet,  případně projektová dokumentace

Konsolidace : Původní smlouvu s bankou, výpis z úvěrového účtu, popř. vyčíslení dluhu

Doklady k nemovitosti :

Informace o nemovitosti dle katastru nemovitostí – list vlastnictví, či specifikace pozemku či stavby (rodinného domu), či bytu,  

nabývací titul (listina, na jejímž základě ji současný vlastník získal – obvykle kupní či darovací smlouva, kolaudační rozhodnutí, dědické usnesení aj.).